Nionde rapporten om sammanhållningen i EU

Vart tredje år presenterar EU-kommissionen en sammanhållningsrapport som underlag till debatt om framtidens sammanhållningspolitik och EU:s regionalpolitik. Nu finns den nionde rapporten i ordningen. Rapporten visar att de regionala utvecklingsmedlen har spelat en central roll för hållbar utveckling, ökad konkurrenskraft och minskade klyftor men att det i många länder varit en ojämn utveckling där omtag krävs för att komma till rätta med problemen.

Länk till mer information