Motståndskraftig regional utveckling

Under sommaren antog OECD-rådet en rekommendation för regional utveckling som tar itu med skillnader mellan platser och frigör potentialen i samhällen runt om i världen. Det är ett övergripande politiskt ramverk i tio steg för att stödja utformningen och genomförandet av en effektiv regional utvecklingspolitik.

Länk till mer information