Matcha jobb och människor

Region Stockholm har byggt en webbtjänst där företag som behöver uppdrag eller har arbetskraft tillgänglig kan lägga upp vad de kan erbjuda. På samma sätt kan företag som behöver arbetskraft lägga upp sina behov. Webbtjänsten finns på www.matchajobben.nu och är kostnadsfri.

Krisen i spåren av covid-19 påverkar regionens företag på olika sätt. I vissa branscher har efterfrågan minskat kraftigt, med permitteringar och varsel som följd. Samtidigt är behovet av arbetskraft stort på vissa håll, exempelvis inom omsorg och sjukvård, lantbruket och i livsmedelsnäringen.

Bakom webbtjänsten står flera regioner i Sverige, Region Östergötland är huvudägare och initiativtagare till webbplattformen. Läs mer.