Ledamöterna valda för näringsutskottet

Riksdagen har i dag valt vilka ledamöter som 2018–2022 ska ingå i riksdagens 15 utskott. I riksdagens 15 utskott förbereder ledamöterna de flesta beslut som riksdagen fattar. Riksdagen väljer vilka ledamöter som ska sitta i utskotten. Varje utskott väljer inom sig ordförande och vice ordförande. 

De 15 ledamöterna i näringsutskottet är:

Jennie Nilsson (S), Lars Hjälmered (M), Mattias Jonsson (S), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Mattias Bäckström Johansson (SD), Monica Haider (S), Helena Lindahl (C), Birger Lahti (V), Lotta Olsson (M), Tobias Andersson (SD), Mathias Tegnér (S), Camilla Brodin (KD), Åsa Eriksson (S), Arman Teimouri (L), Eric Palmqvist (SD), Lorentz Tovatt (MP), Annika Qarlsson (C).

 Läs artikeln i sin helhet här.