Låg folkökning i pandemins spår

Vid halvårsskiftet 2020 var Sveriges befolkning 10 352 390 personer. Det är en ökning med 24 801 personer sedan årsskiftet.

– Det är den lägsta folkökningen för årets första sex månader sedan 2005, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Den låga folkökningen beror på minskad invandring och ökning av dödsfall under coronapandemin. Invandrings- och födelseöverskottet halverats jämfört med samma period 2019 och under det första halvåret 2020 var överdödligheten 10 procent.

Folkökningen var som vanligt störst i de tre storstadskommunerna. Den största befolkningsminskningen hade Norrbotten. Läs mer.