Kulturprojekt återstartar i hela landet

87 aktörer runt om i hela Sverige delar på sammanlagt cirka 37 miljoner kronor när Kulturrådet fördelar bidrag till regional kulturverksamhet. Samtliga regioner finns representerade i fördelningen. Summan för motsvarande period förra året var 32 miljoner.

– Det är positivt att många pågående projekt som ”pausats” under pandemin nu har fått styrfart igen och kommer att kunna slutföras. Vi har tagit höjd för det och fördelar därför mer medel sammantaget, säger Andreas Åberg, regional handläggare på Kulturrådet.

Läs mer