Kulturföretag växer i både stad och landsbygd

De kulturella och kreativa näringarna växer i hela Sverige. Sektorns förädlingsvärde ökade med mer än 11 procent mellan 2010 och 2016. Den största ökningen skedde i Kronobergs, Gotlands och Uppsala län.

Det visar rapporten Kreametern Analys, som har tagits fram gemensamt av TillväxtverketTillväxtanalysKulturanalysKulturrådet och Statistiska Centralbyrån, SCB.

Kulturella och kreativa näringar rymmer företag inom scenkonst, design, film, mode, musik och dataspel med mera. Gemensamt för dem är att de är företag som använder kulturskapande eller andra kreativa processer som sin affärsidé eller råvara. Det kan också vara företag som bygger vidare på andras skapande; till exempel genom att erbjuda lösningar för distribution och handel. Företagens produktion bidrar även till kulturella och sociala värden samt en stärkt attraktionskraft för de platser och sammanhang där produktionen sker.

-Kulturella och kreativa näringar betyder mer för Sveriges näringsliv än vad vi hittills har insett. Det finns en efterfrågan på kulturell och kreativ kompetens, till exempel kunskap om humaniora och estetik, även i andra delar av näringslivet. Vi drar slutsatsen att det kan behövas åtgärder som säkrar den kompetensen i framtiden, säger Kristian Viidas, analyschef på Tillväxtverket.

Enligt rapporten Kreametern Analys håller strukturen inom kulturella och kreativa näringar på att omvandlas. Färre anställs och allt fler startar företag. De nystartade företagen är oftast soloföretag, det vill säga företag utan några anställda. Det kan finnas flera orsaker till förändringen.

Den så kallade gig-ekonomin med tillfälliga uppdrag syns inom de här näringarna. Ofta levereras slutprodukten till kund genom samarbete mellan flera små företag, inte sällan soloföretag.

-Resultaten i rapporten ger anledning till att fundera över om det finns behov av åtgärder som kan stärka utvecklingen i sektorn. Till exempel kan främjande och rådgivande organisationer överväga insatser för att stärka soloföretag, säger Kristian Viidas.

Läs artikeln i sin helhet här.