Kortversion av "Så satsar Sveriges regioner"

Tillväxtverkets uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet för 2021 finns nu i en bearbetad kortversion.

  • Bakgrunden till den regionala utvecklingspolitiken
  • Den nya nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 med sina fyra strategiska områden
  • Sammanfattning och exempel på regionernas insatser inom respektive strategiskt område
  • Visar vilka strategiska områden och regioner som har fått mest medel beviljat.

Läs mer och ladda ner