Kommunperspektivutredningen har undersökt frivilliga sammanslagningar

Regeringen har i dag tagit emot Kommunperspektivutredningens slutbetänkande. Utredningen har undersökt intresset för frivilliga sammanläggningar.

Kommunperspektivutredningen har inte mött några kommuner som i nuläget överväger kommunsammanläggning, men har ett antal förslag om hur regeringen kan fortsätta arbetet.

Utredningen i korthet:

  • Det finns i dagsläget inte finns något intresse hos kommunerna för frivilliga sammanläggningar.
  • Samtidigt finns bedömningen att det på vissa håll kan komma att ändras på sikt och att staten bör ha beredskap för ett sådant scenario.
  • Utredaren anger att finns skäl för staten att medverka till konstruktiva diskussioner med utgångspunkt från behovet av stärkt kapacitet.
  • Utredningen lämnar förslag om att främja såväl sammanläggningar som samverkan.

Länk till mer information på regeringens webbplats