Kommunerna: Samverkan med regionen fungerar bra

Var tredje kommun anser att kultursamverkansmodellen påverkar tillgången till kultur positivt. En klar majoritet anser att samverkansformerna om den regionala kulturplanen fungerar bra. Det visar en undersökning som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomfört tillsammans med den statliga Kultursamverkansutredningen.

Länk till SKR:s artikel.