Kartläggning av statens styrning

Statskontoret har kartlagt statens styrning av kommuner och regioner under 2019. Regeringen har under året infört 13 nya statsbidrag, men samtidigt har 28 bidrag upphört att gälla. Totalt fanns det 165 riktade statsbidrag. Statskontoret konstaterar att staten styr kommuner och regioner inom i princip alla politik- och utgiftsområden men var tydligt koncentrerad till utbildningsområdet och vård- och omsorgsområdet under 2019. Läs mer.