Jämför regionens hållbarhet

De 17 hållbarhetsmålen beslutades 2015. Nu finns ett webbaserat verktyg för att mäta och jämföra utvecklingen sin region med andra regioner i EU.

Det är en intuitiv och användarvänlig applikation som informerar om regionala skillnader och ojämlikhet och uppmanar regionala ledare i alla länder som deltar i samarbetsprogrammet ESPON 2020 att inkludera hållbarhetsmålen i lokala utvecklingsplaner och åtgärder. Läs mer och testa verktyget.