Invigning av supercykelvägar i Skåne

I Skåne håller flera cykelstråk på att rustas upp till en ny standard. Hög kvalitet ska få fler att pendla till jobb och studier med cykel. Det är ambitionen bakom Region Skånes koncept supercykelvägar. Nu har de första två sträckorna invigts: Lund – Södra Sandby och Landskrona – Häljarp.

I den regionala transportinfrastrukturplanen 2022–2033 satsar Region Skåne 150 miljoner kronor på upprustning på befintliga cykelvägar. Därtill planeras nya cykelvägar som ska utformas enligt standard för supercykelvägar.

– Region Skåne fungerar som möjliggörare genom att erbjuda ekonomiska bidrag och ett tydligt koncept för att attrahera fler att välja cykeln. Kommunerna i Skåne och Trafikverket står sedan för det största arbetet med upprustningen och genomförandet. Vår samverkan är avgörande, säger Anna Pettersson, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Länk till artikel i Infrastrukturnyheter

Länk till Region Skånes sida om supercykelvägar