Reglab bidrar till strategisk höjd

INTERVJU MED REGLABS NYA ORDFÖRANDE

 

Anna Lindberg, regionutvecklingsdirektör i Norrbotten, tycker det är spännande att komma in som ordförande nu när Reglab är mitt inne i den stora framtidsprocessen Region 2050 och dessutom står inför en ny fas efter 2019.

– När regionala utvecklare från hela landet tar till sig framsyn som metod – vad händer då? Hur kommer det att rusta regionerna? 

Anna Lindberg är nöjd med sitt nya uppdrag:

– Reglab är ”okrångligt” och effektivt, trots att de regionala förutsättningarna ser så olika ut över landet.

Hon vill värna Reglabs förmåga att ta tillvara medlemmarnas behov och på ett flexibelt sätt omsätta det i lärande.

Anna Lindberg har varit med från början och deltagit i flera lärprojekt och konferenser. För henne har det varit en viktig plattform för kompetensutveckling och kollegialt utbyte, mitt i vardagstrampet.

– Först handlade det mycket om vad regional utveckling egentligen är, och vi djupdök i frågor som klusterutveckling, analys och planering. Sedan kom Region 2050 där vi höjer blicken och gör oss mer förberedda inför framtiden. Vad som kommer efter 2019, när alla regioner i landet är direktvalda, får vi se.

Anna tycker att det är spännande att komma in som ordförande nu när Reglab är mitt inne i den stora framtidsprocessen Region 2050 och dessutom står inför en ny fas efter 2019.

– När regionala utvecklare från hela landet tar till sig framsyn som metod och börjar jobba med det utifrån sina förutsättningar – vad händer då, hur kommer det att rusta regionerna? Det blir intressant att följa, säger Anna.

Reglabs nästa fas

– Efter 2019 förändras förutsättningarna för oss som jobbar med regional utveckling. Kanske får vi större mandat och kan ta oss an större frågor även på nationell nivå. Det blir fas två för Reglab att vara med på den resan, om medlemmarna ser behov av det.

I takt med regionaliseringen har Reglabs roll ända sedan 2010 varit att ”utveckla den regionala utvecklingen”, som Anna uttrycker det.

– Det har betytt mycket för oss som jobbar med det till vardags, och det har bidragit till strategisk höjd. Nu ser jag fram mot mitt uppdrag som ordförande och hoppas att jag kan bidra positivt till den fortsatta utvecklingen.