Innovationssatsning för offentlig sektor

Vinnova, Formas och Energimyndigheten säger ja till SustainGov som är ett av fem strategiska innovationsprogram som sjösätts inom Impact Innovation – Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet. Syftet med SustainGov är att skapa bästa möjliga förutsättningar för offentlig sektor att bli en kraftfull möjliggörare för samhällets hållbarhetsomställning genom att lösa ut den systemproblematik som hittills satt käppar i hjulet för långsiktigt hållbara effekter på system- och samhällsnivå.

Impact Innovation är nästa generations strategiska innovationsprogram som ska accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Programmen som finansieras har samverkan mellan en stor bredd av aktörer från näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och civilsamhälle.

Länk till mer information om SustainGov

Länk till information om Impact innovation och de fem första programmen

Länk till pressmeddelande från SKR