Hur utvecklas regioner och städer i OECD?

Rapporten OECD Regions and Cities at a Glance 2020 ger en omfattande bedömning av hur regioner och städer i OECD utvecklas mot starkare, mer hållbara och mer motståndskraftiga ekonomier och samhällen. Mot bakgrund av hälsokrisen orsakad av COVID-19-pandemin analyserar rapporten resultat och drivkrafter för social, ekonomisk och miljömässig motståndskraft. Läs mer.