Hur organiserar olika regioner sitt utvecklingsarbete?

Regionerna arbetar både lika och olika med regional utveckling. I en ny rapport från SKR, Lokal och regional utveckling, utforskas dessa olikheter. Rapporten Regionerna 2019 och utvecklingsarbetet ger en översikt och beskriver hur de 21 regionerna har organiserat verksamheten, dvs. den politiska styrningen samt hur förvaltningarna som hanterar regional utveckling ser ut.
Fyra olika roller framträder vad gäller hur regionerna arbetar med regional utveckling i praktiken; finansiären, utföraren, nätverkaren och kapacitetsbyggaren.
Ladda ner rapporten