Grönare fonder för regional utveckling

Europaparlamentet har antagit tre EU-fonder om sammanlagt 243 miljarder euro, som ska stärka EU:s ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning.

  • Största fondpaketet i EU-budgeten för 2021–2027
  • Riktade satsningar på klimatåtgärder, sociala program och hållbar stadsutveckling
  • Stöd till återhämtningen efter coronapandemin
  • Särskilda insatser för EU:s yttersta randområden

Det så kallade sammanhållningspaketet omfattar målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg), Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden, men även förordningen om gemensamma bestämmelser. Det är en uppsättning normer för EU:s regionalfonder, sammanhållningsfonder och socialfonder under den kommande sjuårsperioden.

Enligt de nya reglerna kommer såväl Interreg som Regional- och Sammanhållningsfonden att behöva avsätta minst 30 % av sina anslag till klimatåtgärder, den cirkulära ekonomin samt investeringar i hållbar tillväxt och nya jobb. I reglerna ingår också särskilda insatser för små- och medelstora företag och EU:s yttersta randområden.

Läs mer