Granskning av statens insatser i regionala utvecklingspolitiken

Riksrevisionen har beslutat att granska statens insatser inom den regionala utvecklingspolitiken, efter indikationer på svårigheter att genomföra politiken så att den kan nå sina mål. Det handlar till exempel om otydlig styrning och bristande samordning.

– Vi kommer bland annat att titta på om regeringens fördelning av roller och ansvar har gett förutsättningar för ett effektivt samlat statligt agerande, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Läs mer