Gotland har flest kvinnor i styrelser

Hälften av de gotländska företagen har minst en kvinna i styrelsen, vilket är bäst i landet. Trots det är det fortsatt kraftig övervikt av män i öns styrelser.
En ny undersökning från Almi om kvinnor i styrelser och vikten av ett aktivt styrelsearbete visar att hälften av de gotländska företagen, som har minst fem anställa och över fem miljoner kronor i omsättning, har minst en kvinna i styrelsen. Även i fjol var siffran 50 procent, och med det är man bäst i landet.

I undersökningen konstaterar Almi att utvecklingen när det gäller antalet kvinnor i landets styrelser går framåt, om än långsamt. På Gotland är andelen kvinnliga styrelseledamöter 23 procent, vilket även det är identiskt med förra årets undersökning. Sedan 2013 har siffran dock ökat med två procent.

– I Almi arbetar vi aktivt med att visa hur viktigt det kan vara att externrekrytera med mångfald för ögonen och bedriva ett aktivt styrelsearbete både ur ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv, säger Juliana Perez Falke, vd för Almi Gotland, i ett pressmeddelande.
Undersökningen visar även att siffrorna kan komma att jämna ut sig på sikt, då andelen kvinnor bland de nytillkomna styrelseposterna sedan 2013 är 79 procent, vilket kan jämföras med rikssnittet på 40 procent.