Glokala Sverige kör vidare

Glokala Sverige, Svenska FN-förbundets och SKR:s projekt för Agenda 2030 i kommuner och regioner, får stöd av Sida i ytterligare tre år. Ny samarbetspartner i projektet är Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

– Glokala Sverige ger ett ovärderligt stöd till kommuner och regioner som vill utveckla sitt arbete inom klimat, delaktighet, jämställdhet och andra områden inom Agenda 2030. SKR ser fram emot ett fortsatt nära samarbete, säger Staffan Isling, vd på Sveriges Kommuner och Regioner.

– Vårt samarbete kommer att ge kommuner och regioner möjlighet att ta sitt arbete med Agenda 2030 till en ny nivå. Vi ger verktyg r för att kunna gå från ord till handling, säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD.

Läs mer