Gemensam utvecklingsstrategi för Umeå och Vasa

Umeå och Vasa undertecknar en avsiktsförklaring om en gemensam utvecklingsstrategi. Samarbete sker redan nu och utvecklas på det här sättet vidare inom:

  • Näringslivssamarbete
  • Gemensam arbetsmarknadsregion och starka universitetsstäder
  • Starka attraktiva stads- och livsmiljöer
  • Gemensamma upplevelser, mera samarbete inom kultur och fritid

Den gemensamma utvecklingsstrategin ska förstärka samarbetet mellan städerna. Visionen är att utveckla en region med gränslösa möjligheter där dagens hinder för samarbeten har suddats ut och där de två kommunerna är en fungerande integrerad region.

Länk till text på Umeå kommuns webbplats