Fyra regioner samverkar i EU

Från och med den 1 januari är North Sweden European Office hela norra Sveriges EU-kontor. Jämtland, Härjedalen och Västernorrland har alltså anslutit sig till de tidigare ägarregionerna Norrbotten och Västerbotten.

De fyra nordligaste länen har sedan länge ett framgångsrikt arbete i EU-frågor genom politisk samverkan i nätverket Europaforum Norra Sverige, och det samlade kontoret i Bryssel är en naturlig fortsättning av den samverkan.

”Det är bara genom samverkan, partnerskap och tydliga gemensamma målsättningar i samspel med andra, som det går att nå framgång i EU, likaväl som på hemmaplan nationellt kan tilläggas. Vi ser fram emot att med alla våra parter och partners få fortsätta utveckla NSEO som en nära, tydlig och relevant partner hemåt och gentemot EU”, skriver Mikael Jansson, direktör för North Sweden European Office på deras webbplats.