Frivilliga sammanslagningar av kommuner

Kommunutredningen lämnar idag den 19 februari sitt slutbetänkande till civilminister Lena Micko. Utredningen menar att polariseringen mellan Sveriges kommuner ökar och att det blir allt svårare för många kommuner att klara välfärdsuppdraget då ekonomin och personalförsörjningen blir alltmer ansträngd. Ekonomiska incitament bör utvecklas så att kommunsamverkan ska kunna leda till frivilliga sammanläggningar. Det skriver Kommunutredningens ordförande Niklas Karlsson (S) på DNs debattsida.

”Möjligheter att utveckla kommunsamverkan i mer strategiska former och incitament för frivilliga sammanläggningar, är helt nödvändiga för att Sveriges kommuner ska klara av sina välfärdsuppdrag. Utredningen betonar dessutom särskilt att staten måste ta sitt ansvar för kommunerna avseende styrning, regelverk, ekonomi och kompetensförsörjning, men också genom att säkra statens egen närvaro i hela Sverige.”

Pressträffen kl 14.30 direktsänds