Framtidens industri

För att fortsätta driva industrins gröna och digitala omställning har regeringen utarbetat strategin Framtidens industri.

Regeringens tidigare strategi Smart industri bidrog till att lyfta industrin och sätta fokus på omställningen. Med Framtidens industri identifieras fyra övergripande trender i den globala utvecklingen som ligger till grund för det fortsatta arbetet; nya stora EU-initiativ, en alltmer komplex och sammanlänkad värld, att globaliseringen bromsas in och att Covid-19-pandemins efterdyningar skapar nya förutsättningar.

Läs mer