Fortsatt nationell samordning för hållbar omställning i norr

Regeringen ger Peter Larsson fortsatt uppdrag som samordnare för insatser av betydelse för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län.

– Den omfattande nyindustrialiseringen i Norrbotten och Västerbotten ställer krav på en välfungerande samverkan mellan myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer. Vi förlänger samordnarens uppdrag för att de som ska fortsätta arbetet med att säkra en hållbar samhällsomvandling får bra förutsättningar för detta arbete, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Läs mer