Förslag för evidensbaserad näringspolitik

I en rapport från Tillväxtanalys, Förslag till förbättrade förutsättningar för en evidensbaserad näringspolitik, lämnas flera förslag på hur förutsättningarna för lärande kan förbättras. Det finns brister inom flera områden, men samtidigt potential till förbättring. Det handlar om tillgång till data och dokumentation, en mer medveten implementering av nya satsningar och oberoende och långsiktig kunskapsuppbyggnad.

Länk till mer information