Företags politiska påverkan

Det kan vara gynnsamt för tillväxten att politiker och tjänstemän väger in information från företag när politik utformas och genomförs. Samtidigt finns en risk att politisk påverkan kan bidra till inträdesbarriärer och snedvriden konkurrens, vilket kan ha en negativ inverkan på tillväxten. I rapporten Företags politiska påverkan och dess inverkan på tillväxten kartlägger Tillväxtanalys kunskapsläget och ger förslag på åtgärder.

Länk till Tillväxtanalys sammanfattning av rapporten