Företagarna uppmärksammar Reglabs konferens om strategisk kompetensförsörjning

”Regionerna måste lyssna på småföretagen” skriver Magnus Krantz på Företagarnas webbplats när han sammanfattar Reglabs konferens i Norrköping tidigare i november. Det är i  företag med färre än 50 anställda som fyra av fem nya jobb skapats de senaste årtiondena. Fullgoda utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser kräver med andra ord att även de minsta företagen inkluderas.

Läs mer