Förändring genom försök

Försöksverksamhetskommittén har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Syftet med utredningen är att öka kommunernas och regionernas kapacitet att hantera de samhällsutmaningar de står inför. Utredningens uppdrag var att främja försöksverksamheter i kommunsektorn. Försöken kan till exempel handla samverkan inom nya områden eller nya sätt att använda teknik.

Länk till mer information