Folkhälsans utveckling

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns gott om statistik på regionnivå för en rad parametrar. I årsrapporten 2022 sammanfattas folkhälsans utveckling i Sverige. Rapporten är i första hand ett kunskapsunderlag för regeringen men även för politiker och tjänstemän på regional nivå.

Ett webbinarium arrangeras 27 april, där presenteras årets resultat om befolkningens hälsa och förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

Läs mer och hitta statistik för din region