Folkhälsa i RUS:en

Hur folkhälsa skildras och hanteras skiljer sig samtidigt åt mellan olika utvecklingsstrategier. Folkhälsomyndigheten menar i en rapport att kopplingen till folkhälsan och till den nationella folkhälsopolitiken kunna stärkas och uttalas tydligare i strategierna. Det skulle förtydliga att hälsan i befolkningen är en drivande kraft för en hållbar samhällsutveckling.

Länk till Folkhälsomyndigheten och rapporten