Fokus på landsbygder – hur då?

Den nationella landsbygdspolitiken pekar ut vikten av landsbygdsperspektiv i offentlig sektor. I en ny studie från Tillväxtverket undersöks vad det konkret kan innebära på kommunal och regional nivå. Genom att utveckla kunskap om hur kommuner och regioner organiserar och bedriver arbetet med landsbygdsperspektiv ökar förståelsen för hur det kan stärkas ytterligare.

Med grund i forskning och praktiska erfarenheter formulerar rapporten sju övergripande frågor som kan hjälpa offentliga aktörer att hitta sin väg framåt i arbetet med att sätta fokus på landsbygder.

Studien är den andra och avslutande delen i ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Tillväxtverket.

Läs rapporten