Flyttmönster och distansarbete före och efter pandemin

En ny rapport från Tillväxtanalys visar att möjligheten till distansarbete gör människor mer benägna att flytta från storstäderna. Många flyttar till närliggande kommuner, men den största utflyttningen har skett till små städer och landsbygdskommuner. Rapporten heter Work from home and big city out-migration before and after the pandemic. Några av frågorna som analyserats är: Har de som bor och arbetar i Stockholm blivit mer benägna att lämna storstaden efter pandemin? Vart väljer de att flytta? Och vilken roll spelar möjligheten att arbeta hemifrån för beslutet?

Länk till mer information