Färre barn och fler gamla

SCB:s framskrivning av Sveriges befolkning för perioden 2024–2070 visar fortsatt minskat barnafödande. Samtliga år fram till minst 2070 kommer antalet barn i åldrarna 6–15 år att vara mindre än i dag. Antalet och andelen äldre i Sverige kommer att öka i takt med att livslängden ökar och det föds allt färre barn.

– Befolkningen beräknas framöver att öka i en långsammare takt än tidigare. Det beror på att det föds färre barn, fler människor avlider, färre invandrar och fler utvandrar än tidigare år, säger Lena Lundkvist, demograf, SCB.

Länk till SCB