Fakta och framtid för hållbar regional utveckling

Hur har den regionala konkurrenskraften utvecklats och hur ser det ut framåt? En ny rapport från Tillväxtverket ger en sammanhållen bild över läget och trender för den regionala utvecklingen. Syftet är att bidra till hållbar regional utveckling genom att tillhandahålla grundläggande fakta, statistik och analyser om regionala förutsättningar och att diskutera hur utsikten för ett ökat helhetsperspektiv ser ut. En möjlig framtida utveckling kan vara att det övergripande politiska målet inte längre är ekonomisk tillväxt, utan att man i stället främst eftersträvar en hållbar regional förbättring.

Länk till mer information och nedladdning av rapporten