EU:s regionalpolitik till följd av corona-pandemin

Trycket ökar på EU att leverera krispaket och akuta stödåtgärder när Europa genomgår efterkrigstidens största ekonomiska kris. Men vad händer med EU:s långsiktiga struktur- och investeringsfonder för norra Sverige när förhandlingarna om nästa långtidsbudget 2021–2027 går in i sitt slutskede mitt under pågående pandemi? Alla förslag till program ska vara klara redan till hösten. Innan dess och mitt i allt sker också löpande förändringar kopplade till hanteringen av Coronakrisen, men också EU-kommissionens nya stora gröna giv.

Här har North Sweden European office gjort en sammanfattande lägesuppdatering.