EU satsar 350 miljoner euro på innovation i SMF

Inom EU:s program för forskning och innovation Horisont 2020, föreslås nu en satsning på 350 miljoner euro som ska bidra till att nå målen i European Green Deal. Huvuddelen av pengarna ska gå till att stödja startups och små och medelstora företag för att utveckla och skala upp banbrytande innovationer. Sista ansökningsdag är den 19 maj 2020.

European Green Deal är en strategi för att omvandla EU till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det inte finns några nettoutsläpp av växthusgaser 2050 och där ekonomisk tillväxt är frikopplat från resursanvändning.

Läs mer