EU-regler för AI

En politisk överenskommelsen om AI har träffats mellan EU-parlamentet och the Council on the Artificial Intelligence Act (AI Act). De nya riskbaserade reglerna ska appliceras i alla medlemsländer.

Länk till mer information.