EU-regler för AI

Ministerrådet antog världens första heltäckande AI-lag den 21 maj 2024. Den nya AI akten förväntas utveckla säker och pålitlig AI för hela EU:s inre marknad som offentliga såväl som privata aktörer ska kunna ta del av.

AI-akten syftar till att säkerställa att AI-system som utgör en mindre risk ska få lätta transperenskrav medan AI-system som utgör hög risk ska omfattas av höga krav och skyldigheter för att få en plats på EU:s inre marknad. AI-system som utgör en extra stor risk, som exempelvis kognitiv beteendemanipulation och social poängsättning ska förbjudas inom EU då risken är för omfattande.

Länk till North Sweden European office för mer information