EU-kommissionens förslag för modernisering av offentliga förvaltningar

Den 25 oktober presenterade EU-kommissionen ett nytt förslag för att stödja moderniseringen av de offentliga förvaltningarna och förbättra gränsöverskridande samarbete. Åtgärderna fokuserar på lokal, regional och nationell förvaltning och deras möjligheter att genomföra politik och reformer. EU-kommissionen föreslår 25 åtgärder inom tre områden:

  • Kompetensagenda för den offentliga förvaltningen.
  • Kapacitet för Europas digitala decennium.
  • Förmåga att leda den gröna omställningen.

Länk till mer information