EU-kommissionen föreslår ökat fokus på smart specialisering och digital kompetens

Nyligen släppte EU-kommissionen sin landrapport, där man bland annat ger sin syn på hur Sverige bör prioritera sina insatser inom sammanhållningspolitiken.

Enligt EU-Kommissionen bör Sverige bland annat fokusera på att stärka regionala innovations-och forskningsmiljöer samt skapa förutsättningar för fler kvinnliga entreprenörer.
EU-kommissionen anser även att Sverige behöver satsa mer på kompetensförsörjning, speciellt digital kompetens kopplat till smart specialisering , som ett sätt att hantera den industriella omvandlingen.
Läs rapporten i sin helhet här och anmäl dig till seminarium den 6 mars här.