ESPON – ny programperiod

ESPON är ett program för policyutveckling på nationell, regional och lokal nivå. Den nya programperioden och utlysningar kommer nu att ske inom tematiska områden (Thematic Action Points, TAP). De första tematiska områdena är: