Energieffektivisering sparar 200 miljoner kronor

Regioner och landsting minskade användningen av energi i sina lokaler med 13 procent 2009-2017. Utöver reducerad klimatpåverkan innebär det 200 miljoner kronor i sparade kostnader per år.

– Regionerna och landstingen arbetar målmedvetet med att använda mindre energi i sina lokaler. Det minskar deras klimatpåverkan och sparar pengar. Många satsar samtidigt på att använda mindre fossil energi, bland annat genom att köpa förnybar el och fjärrvärme och att producera egen solenergi och vindkraft, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Störst effektivisering i Jönköping

Största energieffektiviseringen 2009-2017 skedde i Region Jönköpings län, som minskade användningen av energi i sina lokaler med en fjärdedel. Stockholms läns landsting och Region Östergötland minskade sin energianvändning med cirka en femtedel. I rapporten med de öppna jämförelserna ger SKL exempel på insatser som regionerna och landstingen genomför.

– Syftet är att regionerna och landstingen ska kunna använda de öppna jämförelserna för att lära av varandra och på så sätt vässa sitt arbete ytterligare. Även om utvecklingen generellt sett är positiv, så är det stora regionala skillnader i resultaten, säger Gunilla Glasare.

Läs artikeln i sin helhet här.