Elektrifiering av transportsektorn

Utvecklingsdirektörerna i Region Västerbotten och i Region Skåne ingår i den elektrifieringskommission som regeringen har inrättat. Syftet är att öka tempot i elektrifieringen av transportsektorn genom planering för elvägar och analys av laddinfrastruktur längs större vägar.

Kommissionen ska bland annat belysa finansieringsfrågor, affärsmodeller och hur el kan dras fram till elväg och laddinfrastruktur för snabbladdning. Kommissionen ska även undersöka hur elektrifiering via vätgasdrift kan medverka till en elektrifiering av transportsektorn och vilka effekter elektrifieringen av transportsektorn har på elförsörjningen.

Läs mer.