Ekonomiskt tillskott till regioner och kommuner

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår tillskott på sammanlagt 22 miljarder kronor i vårändringsbudgeten för 2020, som presenteras den 15 april. Förstärkningen görs genom både ökade generella statsbidrag och en ökning av beloppet som ska täcka merkostnader inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

”Det nya tillskottet görs för att stärka kommunsektorns förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola och omsorg samt kollektivtrafik,” skriver regeringen i ett pressmeddelande.