Ekonomirapporten, oktober 2023

I den nyligen publicerade ”Ekonomirapport, oktober 2023” från SKR beskrivs den tuffa ekonomiska situation som kommuner och regioner är i, främst på grund av den höga inflationen. Rapporten tar också upp nya analyser av den gröna omställningen och klimatanpassningen.

Länk till SKR:s webbsida där rapporten kan laddas ner