Efterlängtat riksdagsbeslut om avtalssamverkan

Riksdagen har fattat beslut om förenklad avtalssamverkan mellan kommuner, landsting och regioner. Det blir nu enklare och säkrare att samarbeta över kommungränserna.

SKL har drivit frågan i många år och de förändringar som nu genomförs från den 1 juli 2018 svarar mot stora behov.

– Det är mycket glädjande att riksdagen nu har öppnat för enkel mellankommunal samverkan över en kommungräns. Genom att möjligheten kommer att kunna tillämpas generellt – och inte har knutits till vissa verksamhetsområden – skapas stort utrymme för lokala lösningar. Det här är ett viktigt beslut för att våra medlemmar även i framtiden ska kunna leverera en bra och likvärdig välfärd, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Det är samtidigt viktigt att framhålla att det ska handla om faktisk samverkan – och alltså inte rena renodlade tjänsteköp. Sådana är också fortsättningsvis upphandlingspliktiga. Bestämmelserna är avsedda att användas för att stärka kommunernas förmåga och kan alltså inte användas som grund för att lägga bud i andra kommuners upphandlingar.

Läs artikeln i sin helhet här