Digitala och enhetliga översiktsplaner

Enligt de nya bestämmelserna i plan- och byggförordningen måste alla kommuner ha digitala översikts- och regionplaner den 1 januari 2027. Regeringens beslut är också ett steg mot att standardisera planernas utformning. När planerna är enhetliga blir det lättare att använda och utbyta information inom samhällsbyggnadsprocessen mellan både offentliga och privata aktörer.

Läs mer