Det blir en regiondirektör

Region Kalmar län, som bildas vid årsskiftet, får ansvar för den regionala utvecklingen i Kalmar län. För det uppdraget inrättas en regional utvecklingsförvaltning som kommer att ledas av Helena Nilsson som kommer att tituleras förvaltningschef/regional utvecklingsdirektör.